Ứng dụng

Dành cho Người dân

Hệ thống cung cấp các ứng dụng công khai thông tin đất đai, quy hoạch xây dựng phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân trên web và các thiết bị di động.

ỨNG DỤNG

Dành cho Người Dân

Tải ứng dụng di động

Hệ thống cung cấp các ứng dụng công khai thông tin đất đai, quy hoạch xây dựng phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân trên web và các thiết bị di động.

ỨNG DỤNG

Dành cho Doanh nghiệp & Nhà đầu tư

BÀI VIẾT GIỚI THIỆU QUẢNG BÁ VỀ KHU CÔNG NGHIỆP

Ứng dụng

Quản lý CSDL chuyên ngành